Чисті приміщення класифікуються за ступенем чистоти повітря в них.

Антибактеріальні покриття в «чистих приміщеннях».

Дотримання гігієнічних вимог і стерильних умов у «чистих приміщеннях» медичних установ – в операційних блоках, реанімаційних залах, палатах інтенсивної терапії та й не тільки в них – має надзвичайно важливе значення і відіграє першорядну роль, тому що істотно впливає на здоров’я пацієнтів і тривалість реабілітаційного періоду.

Технології чистих приміщень у закладах охорони здоров’я – порівняння високоефективної фільтрації повітря з ультрафіолетовим опроміненням.

Вентиляція чистих приміщень

Системи вентиляції і кондиціонування повітря грають ключову роль в роботі чистих приміщень. Поряд з розробкою планувальних рішень вони визначають, чи буде проектоване виробництво відповідати своєму призначенню.

Проектування і будівництво чистих приміщень виконується виходячи із специфіки технології виробництва з дотриманням вимог будівельних норм і правил, санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших нормативних документів.

Монтаж чистих приміщень

Рішення, закладені в проекті чистих приміщень, можуть бути реалізовані тільки в разі правильного монтажу з урахуванням специфіки чистих приміщень. Чисте приміщення відрізняється від будь-якого іншого тим, що його призначенням є підтримка заданого, штучно створюваного рівня чистоти, що перевищує чистоту навколишнього середовища.

Роль чистих приміщень у боротьбі з внутрішньолікарняними інфекціями

Незважаючи на значні успіхи медичної науки, впровадження сучасних лікувально-діагностичних технологій, проблема внутрішньо лікарняних інфекцій (ВЛІ) залишається однією з найактуальніших в закладах охорони здоров’я України та світу.

Аналіз вітчизняної літератури свідчить про те, що при вивченні причин інфекційних ускладнень після проведення хірургічних втручань та складних операцій недостатня увага в нашій країні приділяється такому важливому фактору інфікування операційної рани та інструментів, як ступінь мікробного забруднення повітря в приміщеннях закладів охорони здоров’я.